Kan Kwaliteitsverhuizers
in Katwijk
Verhuizers
<<=Terug naar verhuizers in Katwijk


bedrijf aanmelden?.. Klik hier  
Ontvang gratis en vrijblijvend informatie en aanbiedingen van verhuizers in uw omgeving en bespaar! U bent niet verplicht één van de aanbiedingen te accepteren. U zit nergens aan vast.
De aanbiedingen zijn veelal extra scherp geprijsd, uniek en scherper dan direct bij de verhuizers. U ontvangt eenmalig een email.
Contactinformatie
Naam *
Telefoonnummer *
E-mail adres *
VDiverse aanbiedingen verhuisbedrijven
VKan Kwaliteitsverhuizers
Huidig adres
Postcode *
Huisnr.
Straat
Plaatsnaam
Nieuw adres
Straat *
Huisnr.
Postcode
Plaatsnaam *
Opties
Omschrijving wensen
Verwachte datum *
 

privacy


Kan Kwaliteitsverhuizers
Schimmelpenninckstraat 5
2221EP Katwijk

tel: 071-8883344

Extra informatie

Verhuizen en verzekeren
U gaat binnenkort verhuizen. Spannend. Na weken van voorbereiding nadert nu het moment van vertrek naar het nieuwe huis en de nieuwe woonomgeving. Heeft u zich bij de voorbereidingen ook afgevraagd hoe het zit met de verzekering van uw inboedel? Weet u hoe uw inboedel tijdens uw verhuizing verzekerd is?
Heeft u uw verzekeringspolis daarop nagelezen of u laten informeren door uw verzekeringsadviseur? Nee?
Het is verstandig dat alsnog snel te doen. Bovendien zult u uw tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij van uw nieuwe adres op de hoogte moeten stellen. Doet u dit niet, dan vervalt na een bepaalde, in de polis genoemde termijn uw inboedelverzekering. Over het algemeen is deze termijn dertig dagen, er zijn echter uitzonderingen.

De inboedelverzekering
Voor het afdekken van de mogelijke risico’s met betrekking tot uw inboedel zult u een inboedelverzekering hebben afgesloten. Deze verzekering geldt doorgaans alleen zolang de inboedel zich bevindt op het in de polis aangegeven adres. Als de inboedel wordt verplaatst dan wel verhuisd (en eventueel tussentijds wordt opgeslagen) dan treden de, beperktere, polisvoorwaarden betreffende de "dekking buiten de woning" in werking.

Dat betekent dat als er tijdens de verhuizing iets met uw inboedel gebeurt, de polis een veelal beperktere dekking biedt. Dit heeft consequenties voor de schadevergoeding.
Er zijn wel inboedelverzekeringen die tijdens de verhuizing voorzien in een dekking tegen de schade tengevolge van een ongeval aan het middel van vervoer (de verhuisauto). Maar als de verhuizing of de opslag langer duurt dan de periode die in uw inboedelpolis wordt genoemd, kan het verstandig zijn om aan een aparte verzekering te denken. Kijk dus voor u verhuist uw inboedelpolis hierop na of informeer bij uw tussenpersoon of uw verzekeringsmaatschappij.
Het transport

De meeste verhuizingen nemen slechts één, of hooguit twee dagen in beslag. De inboedel wordt uit het éne huis gehaald, in de verhuisauto geladen, en na de rit bij het andere huis weer uitgeladen.
Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee deze werkzaamheden door uw Erkende Verhuizer worden uitgevoerd, kan de inboedel schade oplopen of kan er iets wegraken. Wie is aansprakelijk voor de ontstane schade?
Over het algemeen moet de verhuizer de door zijn toedoen ontstane schade vergoeden. Deze vergoeding vindt plaats op basis van de dagwaarde en niet op basis van de nieuwwaarde. Er is echter een aantal gevallen waarin u de verhuizer niet aansprakelijk kunt stellen voor de schade.
Bijvoorbeeld als het laden of lossen en het in- of uitpakken van de inboedel en het uit elkaar halen of in elkaar zetten van de meubelen door uzelf of door u ter beschikking gestelde hulp wordt uitgevoerd. Ook voor het afsterven van planten, het niet goed (meer) functioneren van elektronische apparatuur etc., is de verhuizer niet aansprakelijk. Dit alles staat nauwkeurig omschreven in de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen. Uw Erkende Verhuizer zal u deze kosteloos verstrekken. Heeft hij dat nog niet gedaan, vraagt u hem er dan om.

Voor deze zogenaamde vervoerdersaansprakelijkheid heeft de Verhuizer zich verzekerd. Dit is een verplichting die de Erkende Verhuizer op zich heeft genomen als extra dienstverlening aan u, de klant, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over uw kostbare en dierbare zaken die onderdeel uitmaken van uw inboedel. De verzekerde som bedraagt euro 65.000,- per inboedel, waarbij uitkering plaats vindt op basis van dagwaarde.
De hiervoor genoemde uitzonderingen, die voor uw eigen risico zijn, kunnen ook verzekerd worden. Deze verzekering zal de verhuizer graag op uw verzoek voor u afsluiten. De premie van deze extra verzekering is voor uw eigen rekening. Mocht u toch schade lijden, meldt u dit dan direct bij de verhuizer.

Opslag van de inboedel
Het kan voorkomen dat u uw inboedel niet (volledig) mee wilt nemen naar uw nieuwe huis, maar deze (gedeeltelijk) op wilt slaan. De Erkende Verhuizer heeft hiervoor uitstekende mogelijkheden. Evenals bij het vervoer heeft de Verhuizer zijn aansprakelijkheid verzekerd op basis van de dagwaarde van uw inboedel. Het maximaal verzekerde bedrag bedraagt f 100.000,-. In een aantal gevallen is de verhuizer echter niet aansprakelijk en valt uw inboedel dus ook niet onder de verzekering van de verhuizer.

Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij schade aan elektrische en elektronische apparatuur, het ontstemmen van piano’s enz. Evenmin is de verhuizer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schimmel, roest, houtworm e.d. als hij de goederen niet zelf heeft ingepakt. Deze bijzondere risico’s staan nauwkeurig omschreven in de Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen.
Uw Erkende Verhuizer zal u ook deze voorwaarden kosteloos verstrekken. Als dat nog niet gebeurd is, vraagt u hem er dan om. Het is van groot belang dat u zelf eveneens voor een passende verzekering zorg draagt. Uw inboedelverzekering kan zonder problemen worden overgeschreven naar het adres waar de opslag plaatsvindt, de Erkende Verhuizer.

De "dekking buiten de woning" van uw inboedelverzekering is echter vaak beperkt. Daarom is het verstandig als u, de bewaargever, ook een (aanvullende) opslagverzekering afsluit. U kunt deze desgewenst uitbreiden tot het voor- en natransport. U kunt uw Erkende Verhuizer vragen een dergelijke verzekering voor u af te sluiten. Deze zal u graag nader inlichten omtrent de mogelijkheden hiertoe.
De verhuizing naar het buitenland

Een verhuizing naar het buitenland blijft ondanks de opheffing van vele grenzen toch iets anders dan een binnenlandse verhuizing. Als u uw verhuizing buiten Nederland in handen geeft van een erkend internationaal verhuisbedrijf met ervaring in buitenlandse verhuizingen weet u zeker dat transport, douaneformaliteiten en verzekeringen goed geregeld worden. Bij een buitenlandse verhuizing is het nog belangrijker dan bij een verhuizing binnen Nederland dat u zich voor vertrek overtuigt van de dekking van uw inboedelverzekering en (indien nodig) via uw verhuizer een aanvullende transportverzekering afsluit.
Met name als u in een ander werelddeel gaat wonen en uw inboedel over zee vervoerd wordt kan de verhuizing veel tijd in beslag nemen. De boedel is vaak weken onderweg.

De transportverzekering zal aan de omstandigheden en de risico’s van bijvoorbeeld vervoer over zee aangepast moeten zijn. Let erop dat in de polis een afzonderlijke bepaling is opgenomen waaruit blijkt dat de verzekeringsduur onafgebroken doorloopt tot tenminste zestig dagen na de datum van lossing uit het schip en/of vliegtuig en dat het mogelijk is de goederen aansluitend langer te verzekeren. Dit laatste is van belang indien na aankomst in het land van bestemming de inboedel nog enige tijd opgeslagen dient te worden in afwachting van huisvesting.
Dus:

Indien u gaat verhuizen, lees dan de polis van uw inboedelverzekering goed door. Sluit eventueel een aanvullende verhuisverzekering. Ingeval u gebruik maakt van de mogelijkheid uw inboedel op te slaan bij de verhuizer, sluit dan altijd een (aanvullende) verzekering. Let op de duur van deze verzekering, met name als de opslag een aantal jaren gaat duren. Sluit uw verzekering af via uw Erkende Verhuizer. U weet dan zeker dat alle risico’s gedekt zijn, doordat de verzekering van uw verhuizer en de door uzelf afgesloten verzekering op elkaar aansluiten. Vraag uw Verhuizer om de Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen.

Specialiteit
  • Professionele verhuizingen, met modern en verzorgd materiaal;
  • Demonteren en monteren van meubels;
  • Meubelbewaring in geacclimatiseerde en beveiligde ruimtes;
  • Leeghalen van inboedels;
  • De scherpste prijs door efficiëntie en topmateriaal.
  • Internationale verhuizingen