Centrum verhuizers
in Maastricht
Verhuizers
<<=Terug naar verhuizers in Maastricht


bedrijf aanmelden?.. Klik hier  
Ontvang gratis en vrijblijvend informatie en aanbiedingen van verhuizers in uw omgeving en bespaar! U bent niet verplicht één van de aanbiedingen te accepteren. U zit nergens aan vast.
De aanbiedingen zijn veelal extra scherp geprijsd, uniek en scherper dan direct bij de verhuizers. U ontvangt eenmalig een email.
Contactinformatie
Naam *
Telefoonnummer *
E-mail adres *
VDiverse aanbiedingen verhuisbedrijven
VCentrum verhuizers
Huidig adres
Postcode *
Huisnr.
Straat
Plaatsnaam
Nieuw adres
Straat *
Huisnr.
Postcode
Plaatsnaam *
Opties
Omschrijving wensen
Verwachte datum *
 

privacy


Centrum verhuizers
Watermolen 9
6229PM Maastricht

tel: 043-3672000

Extra informatie

Mondial Centrum verhuizers
Mondial Centrum verhuizers verhuist al sinds 1943 particulieren en zakelijke klanten in binnen- en buitenland. We hebben een uitzonderlijk dienstenpakket en verzorgen alle soorten verhuizingen, van bedrijfsverhuizing tot kunsttransport en van emigratie tot zorgverhuizing.
Mondial Centrum verhuizers is een verhuizer die van aanpakken weet. We hebben een uitgebreid dienstenpakket, waardoor we aan praktisch elke vraag kunnen voldoen. Met volledig verzorgde verhuizingen, emigratie, boedelopslag en archiefbeheer kunnen we u op vrijwel alle vlakken ontzorgen.

We hebben de afgelopen decennia een ijzersterke reputatie opgebouwd, met name door onze ruime internationale verhuiservaring. Of het nu over de weg is, over het water of door de lucht, met Mondial Centrum verhuizers zit u altijd goed.
We zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Mondial Movers.

Kwaliteit
Het beleid van de directie is erop gericht om zo goed mogelijk aan de eisen en behoeften van haar klanten te voldoen. Voor dit doel is een Multisite Managementsysteem opgezet en ingevoerd dat op een effectieve en economisch verantwoorde wijze wordt uitgevoerd en in stand gehouden. Voor wat betreft kwaliteit is het managementsysteem opgezet op basis van de ISO 9001 (2008)normen. Dit betekent dat de directie zich zal houden aan alle van toepassing zijnde wet en regelgeving en een kader biedt voor KVGM-doelstellingen vast te stellen en te beoordelen. Een en ander moet leiden tot een continu verbetering van het systeem. De kwaliteit van zowel de processen als de dienstverlening wordt bepaald door de inzet van directie en alle medewerkers. De betrokkenheid en effectieve medewerking van medewerkers en directie bij het invoeren en onderhouden van het systeem is dan ook van groot belang. De doelstelling is om het aantal klachten en schaden tot een minimum te beperken.

Veiligheid
Veiligheid en arbeidsomstandigheden zijn belangrijke aspecten in de bedrijfsvoering. Om deze reden is Managementsysteem eveneens opgezet op basis van de OHSAS 18001 (2007) normen en de minimumeisen van VCA*2008.05.1. De VGM-risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is opgesteld en er wordt jaarlijks op basis van een evaluatie een plan van aanpak opgesteld om restrisico’s op te lossen of te beheersen. Mede aan de hand van deze RI&E voert de directie een actief beleid als het gaat om het voorkomen van persoonlijk letsel. De doelstelling is om de veiligheid van de eigen medewerkers (ook tijdelijke) maar ook die van derden te waarborgen. Door middel van taak risico analyses, duidelijke veiligheidsinstructies, interne communicatie en het (gratis) verstrekken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen wordt er alles aan gedaan om VGM-risico’s vast te stellen en te beheersen.

Gezondheid
De gezondheid van het personeel is een groot goed. Voortdurend zal de directie daarom een afweging maken van noodzakelijke handelingen de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s en werkbelasting van het personeel. Bij de besluitvorming over vernieuwing en vervanging van voertuigen en materieel, inrichting van gebouwen en aanschaf van hulpmiddelen en meubilair zullen de ergonomische, veiligheidskundige en arbeids-hygiënische aspecten worden meegenomen. De doelstelling is namelijk om het werk zo aangenaam mogelijk te houden en het ziekteverzuim daardoor zo laag mogelijk.

Milieu
De zorg voor het milieu staat hoog in ons vaandel. De primaire doelstelling is om op basis van de naleving van toepasselijke milieuwet- en regelgeving en de ISO 14001 (2004) normen in het managementsysteem bij alle werkzaamheden schade aan materieel en milieu te voorkomen. Daar waar toch afvalstoffen ontstaan, zullen deze op een verantwoorde wijze worden afgevoerd. Om deze reden wordt jaarlijks een Milieuprogramma vastgesteld waarin een aantal meetbare doel- en taakstellingen worden opgenomen om de milieuaspecten die betrekking hebben op onze organisatie op de juiste wijze te beheersen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Voor Mondial Centrum verhuizers is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen meer dan alleen een modewoord. In 2009 ontving Mondial Movers de ISO 26000 Koploperbokaal.

We zijn dus al een behoorlijke tijd bezig met de balans tussen resultaat en economische, maatschappelijke en milieueffecten en zijn daarin koploper in de sector.
Wat doen we concreet aan MVO?

•Onze verhuiswagens voldoen steeds vaker aan de Euro 6 emissienorm, ook al is dat niet verplicht. Dit betekent dat ze minder schadelijke stoffen uitstoten.
•We werken waar mogelijk met elektrische verhuiswagens.
•We gebruiken lichtsensoren en LED-verlichting voor energiebesparing.
•Afval wordt gescheiden en zo veel mogelijk hergebruikt.
•Overtollig meubilair krijgt een tweede leven na periodieke verkoop.
De kers op de taart is de ‘Zelfverklaring ISO 26000’, waarin we verklaren dat we de richtlijnen en principes van de NEN-ISO 26000:2010 toepassen. Mondial Movers kon, als eerste bedrijf in Nederland, deze zelfverklaring uitgeven.

Specialiteit
  • Binnenlandse verhuizingen
  • Internationale verhuizingen
  • Overzeese verhuizingen
  • Kantoorverhuizingen
  • Bedrijfsverhuizingen
  • Zorgverhuizingen
  • Handyman Services
  • Projectverhuizingen
  • Opslag
  • Museale transporten